Poul Udbye Pock–Steen

Poul Udbye Pock-Steen - CV

Poul Udbye Pock-Steen's hovedinstrument er kirkeorglet, med speciale i historiske orgler og positiver samt det lille middelalderinstrument man kalder for organetto eller portativ. Ellers er PUP overvejende autodidakt, med en sund skepsis overfor musikkens “institutioner” og en vis hang til at gå mod strømmen. Den autodidaktiske tilgang har dog ikke afholdt ham fra at benytte en lang række instrumenter til koncerter og indspilninger, bl.a. piano, cembalo, trehuls-fløjte og tromme, ney og forskelligt slagtøj.
PUP har siden 1995 arbejdet professionelt som underviser, musiker, orkesterleder, og producer i Danmark, Spanien og Cuba.
 
PUP er medlem af Dansk Komponist Forening og Solistforeningen af 1921.

Instrumenter i Via Artis Konsort: Cembalo, organetto, orgel, piano, trehuls-fløjte og tromme, xalumó, tarota