Koncert-udvikling

Koncert- og performanceudvikling bliver ofte kaldt 'Publikumsudvikling". Det er et noget uheldigt begreb, der ikke rigtig giver mening. Det er jo ikke alene publikum der skal udvikles, eller udvikles på ... :)
Omtrent lige så lidt mening giver det at publikumsudvikle ved flytte koncertaktiviteterne ud "der hvor publikum allerede befinder sig" (s-toget, supermarkedet, etc.).
En meningsfuld musik-aktivitet indebærer et samspil mellem musiker og publikum. Det er snarere dét samspil der skal videreudvikles!

Referencer: