Songs from the borderland

'Songs from the borderland' er en sand crossover-koncert, hvor musikudtryk fra hele senmiddelalderens "civiliserede" verden mødes og interagerer med hinanden.

"Songs from the borderland" er både middelaldermusik og verdensmusik. "Crossover" er måske et moderne udtryk, men begrebet er langt fra nyt. Via middelalderens pilgrims- og handelsveje blev musik fra Øst og Vest, Nord og Syd udvekslet på kryds og tværs i et omfang der ikke lader vores digitale verden noget efter.

Særligt Spanien og Portugal spillede i middelalderen og renæssancen en vigtig rolle som udvekslingscenter og kulturel smeltedigel. Her samlevede kristne, jøder og muslimer i mere end 7 århundreder, og det har sat sig spor i arkitekturen, madlavningen, sproget og ikke mindst i kunsten.

I denne anderledes og spændende temakoncert præsenteres publikum for den livlige og iørefaldende musik fra den kristne Alfonso den X’s kreative hof i Toledo, hvor kunst og musik fra alle dele af den kendte civiliserede verden blev samlet, - oversættelser af græske filosofiske skrifter fra arabisk til latin blev sat i værk - og lovbøger og medicinske afhandlinger blev udfærdiget af både jødiske, muslimske og kristne fagfolk.

"Crossover" er måske et moderne udtryk, men begrebet er langt fra nyt.

I koncerten kan man også høre den poetiske og betagende musik der blev spillet i det muslimske Nasarí kongedømme i Granada og i Al Andalus, hvor det nordafrikanske og arabiske musikalske udtryk indgik uforudsigelige forbindelser med musikken fra den kristne del af Sydeuropa.

Tyrkisk, persisk og nordisk musikkultur interagerede også på frugtbar vis på grund af handelsruter fra Byzans op igennem det østlige Europa til Norden. Der er et forbløffende sammenfald mellem instrumenttyper, der også har sat sig dybe spor i musikken.

Endelig runder koncertprogrammet det jødiske exodus fra Spanien i 1492 og om den fantastiske kulturskat af romancer der på mirakuløs vis er bevaret, fra slægtsled til slægtsled, helt op til vore dage.

Referencer: