Crosswork

  • Crosswork by Via Artis Konsort
  • Crosswork by Via Artis Konsort

Crosswork

14€ (fysisk CD)

'Mit hjerte brænder hedt som bål' - verdensmusik fra Middelalderen

Crosswork er en naturlig forlængelse af af Via Artis Konsort’ første anmelderroste CD projekt Via Stellae [parla0800], der var formet som en musikalsk rejse ad de gamle europæiske pilgrimsveje. Crosswork forlader ikke helt pilgrimsvejene, men inddrager musikalske kilder fra forskellige verdenskulturer som i Middelalderen øvede stor indflydelse på den europæiske musik. Crosswork indeholder således musik fra kilder fundet i så forskellige områder som Skandinavien, Det Osmaniske rige, Spanien og det keltiske område ved De Britiske Øer. Hvis det lyder som en blandingsmusik, en slags “tidlig verdensmusik”, er det ikke helt galt opfattet. Begrebet Verdensmusik er nok af nyere oprindelse, men konceptet med at låne musikalsk inspiration fra andre kulturer er langt fra nyt. Via Artis Konsort gør derfor brug af en musikalsk praksis som har været anvendt siden Middelalderen, og med al sandsynlighed endnu længere tilbage.

Verdensmusik er et nyt begreb, men at låne musikalsk inspiration fra andre kulturer er langt fra nyt

CD’en indeholder 15 satser fra senmiddelalderen i unikke arrangementer, hvoraf hovedparten ikke findes i andre indspilninger.