Castas

Latinamerikansk barokfest for kor og orkester

Castas er et overflødighedshorn af spansk og latinamerikansk barokmusik med kor og orkester.
Koncerten er et samarbejde mellem Via Artis Konsort og Vestsjællands Kammerkor under ledelse af Teresemarie Lisiux.