Ambrosius

Rokoko-pop og folketoner
En brydningstid

1700-tallet er en brydningstid, hvor den fremstormende oplysning og rationalisme på den ene side sætter spørgsmålstegn ved det gamle verdensbillede og forsøger at finde (natur)videnskabelige forklaringer på det meste. På den anden side er århundredet også præget af en af de mest esoteriske fromhedsbevægelser, som den protestantiske kirke har kendt: pietismen. Her er tale om en oplysning af en anden art, nemlig den indre oplysning, og det er ikke tyngdekraftens, men sjælens mysterier, der søges kortlagt. Ambrosius Stub bærer begge strømninger med sig og kan både udtrykke inderlig fromhed og en næsten vulgær jordnærhed. Han træder frem for os som et af de første moderne mennesker.

Musikken i 1700-tallet

I løbet af 1700-tallet bliver den til tider voluminøse og komplekse barokmusik langsomt erstattet af den mere enkle galante stil, der lagde vægt på gennemsigtighed og elegance, og senere også på naturlighed. I denne transitionsperiode mellem barok og klassicisme bliver også musikudøvelsen liberaliseret. Kunstmusik er ikke længere forbeholdt de højere sociale lag af samfundet. En række nodebøger med arier og dansemusik udgives hen imod midten af 1700-tallet med kommercielt fokus på det bredere borgerskab, og det er musikken fra disse nodebøger som Ambrosius Stub har haft i tankerne, da han skrev sine arier og viser. Samtidig har vi vidnesbyrd fra en række håndskrevne nodebøger fra spillemænd på landet, der viser at populærmusik og kunstmusik ikke var adskilte genrer, på samme måde som i vore dage.
Musikken som tilhørerne vil opleve til koncert-foredraget er derfor hverken entydigt klassisk musik eller folkemusik – men snarere både og!

Foredrag: Inger Solveig Nissen
Cand. mag. i fransk og religionsvidenskab fra Aarhus Universitet i 2000. Speciale i fransk middelalderlitteratur (ridderromaner og troubadourdigtning).
Cand. theol. fra Københavns Universitet i 2019. Speciale om Grundtvig og det levende ord.
Valgfag i Praxis Pietatis i 1600 og 1700-tallet, særlig interesse pietismen og Brorsons salmer.
Sognepræst ved Rynkeby og Revninge kirker, Fyens Stift.

Musik: Alamente Ensemble
Sang: Lene Høst Mees
Violin: Liv Vestergaard
Viola da gamba: Mogens Rasmussen
Cembalo: Poul Udbye Pock-Steen

Læs mere på Alamente's webside