Koncert- og performanceudvikling

De tider hvor en koncert var som den plejede at være, og hvor publikum i en stiltiende envejs-kommunikation tog imod det kunstneren havde at byde på, er ved at være ovre. 

  • Via Artis Konsort - Publikum
  • Via Artis Konsort - Publikum
  • Via Artis Konsort - Publikum
  • Via Artis Konsort - Publikum

Koncert- og performanceudvikling bliver ofte kaldt 'Publikumsudvikling". Det er et noget uheldigt begreb, der ikke giver den store mening. Det er jo ikke alene publikum der skal udvikles, eller udvikles på ... :)
Omtrent lige så lidt mening giver det at publikumsudvikle ved flytte koncertaktiviteterne ud "der hvor publikum allerede befinder sig" (s-toget, supermarkedet, etc.).
En meningsfuld musik-aktivitet indebærer et samspil mellem musiker og publikum. Det er snarere dét samspil der skal videreudvikles!

I Via Artis Konsort eksperimenterer vi både med koncertformerne og med musikken, ikke mindst i vores site-responsive events. Vi gør det af kunstnerisk nysgerrighed, og for at dyrke det nødvendige samspil med publikum, der gør kulturarven og den klassiske musiktradition relevant og nutidig.